Deltakere i Kunnskap i samhandling

Navn Telefon E-post Emneord
Ida Lillehagen Forsker +47 22845350 ida.lillehagen@medisin.uio.no kunnskapstranslasjon, sykdom og makt
Kristin Margrete Heggen Professor +47 22845376 k.m.heggen@medisin.uio.no
Eivind Engebretsen Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer / Professor 22 84 53 52 92 42 52 31 (mob) eivind.engebretsen@medisin.uio.no Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning