Deltakere i Kunnskapstranslasjoner i innføringen av mindfulness i norsk helsevesen