English version of this page

Ledelsestyper i sykehjem og påvirkning på omsorgskvalitet, jobbtilfredshet og kostnader (avsluttet)

Prosjektet ønsker å studere relasjonen mellom organisasjonsformer og ledelse i norske sykehjem. Hvilke typer ledelse finnes det i norske sykehjem? Og hvilke er de vanligste? Er visse ledelsestyper mer effektive i å bidra til høy omsorgskvalitet for pasientene og jobbtilfredshet blant de ansatte?

Prosjektets hovedside er på engelsk

 

Publisert 6. mai 2011 14:08 - Sist endret 17. feb. 2020 10:43

Kontakt

Prosjektleder:

Lars Erik Kjekshus