Brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter

Gjennom et spennende innovasjonsprosjekt snur Vestre Viken helt rundt på oppfølgingen av kronisk syke pasienter. Nå kan pasienten selv styre oppfølgingen gjennom bruk av teknologi og digital registrering av sykdomsaktivitet.

Det skriver Helse Sør-øst på sine nettsider. En prosjektgruppe har gjennom store deler av 2019 jobbet med et innovasjonsprosjekt som legger til rette for brukerstyrt poliklinisk oppfølging. Tradisjonelt har oppfølgingen av kronisk syke pasienter vært sykehusstyrt gjennom faste fysiske møtepunkter på sykehuset, uten at det nødvendigvis er samsvar mellom pasientens reelle behov og tidspunkt for når konsultasjonen settes opp.

Dette innovasjonsprosjektet er ett av prosjektene som skal evalueres innenfor NORCHER.

Les hele saken om brukerstyrt oppfølging av epilepsipasienter på Helse Sør-Øst sine hjemmesider.

Publisert 17. des. 2019 09:10 - Sist endret 11. sep. 2020 14:14