Kick-off NORCHER

Norsk senter for helsetjenesteforskning (NORCHER) ble 13. januar formelt sparket i gang med kick-off-seminar. Prosjektdeltakere, partnere, deltakere fra ekspertpanelet og samarbeidsaktører fra Norge, Danmark, Sverige og Finnland deltok.

Clas Rehnberg, Oddvar Kaarbøe, Geir Godager, Tor Iversen, Sverre Kittelsen, Tron Anders Moger, Terje P. Hagen, Eli Feiring, Eline Aas, Unto Häkkinen.

Foto: UiO

Målet med NORCHER er å utvikle bærekraftige tjenestemodeller innen helse- og omsorgssektoren. Innovasjon og kunnskapsbaserte modeller er nødvendig for å kunne møte utfordringer innenfor bærekraftige økonomiske rammer. Prosjektet er finansiert gjennom Norges forskningsråd og utvikles i tett samarbeid med Helse Sør-Øst.

På agendaen for åpningsseminaret var presentasjon og diskusjon om rollen til kunstig intelligens i helsesektoren; presentasjon av innovasjonsprosjekter som skal evalueres av prosjektet; erfaringsdeling om organisering av helsesektoren hos våre nordiske naboer; samt en generell introduksjon av NORCHER, prosjektets målsetninger og horizon scanning som en innovativ framgangsmåte for helsetjenesteforskning.

– Prosjektet er i en tidlig fase og oppstartsseminaret er en viktig milepæl. Vi skal nå bruke tiden utover våren til å konkretisere arbeidet og retningen for prosjektet. Oppstartseminaret la grunnlaget for viktige diskusjoner rundt relevante problemstillinger som vi skal ta med oss videre, sier prosjektleder Oddvar Kaarbøe.

Se program for dagen.

Publisert 14. jan. 2020 08:53 - Sist endret 11. sep. 2020 14:14