Ledelse under korona

Onsdag 10. juni var det duket for frokostwebinar med tema ledelse under korona. Se opptak av webinaret her.

Bildet kan inneholde: spill, tekst, font, terningspill, han sier.

COVID-19 har alt som kjennetegner omfattende kriser og katastrofer. Den er kompleks, den er dynamisk, og det er stor grad av usikkerhet. Hvordan utøves ledelse i en slik krise, hvordan sikrer man at befolkningen har tillit til informasjonen som blir gitt, og hvordan kommer en tilbake til normalen? Dette var tema for webinaret hvor Professor og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, Jan Frich, innledet med sine refleksjoner og erfaringer med tema. Deretter var det forberedt kommentar av førsteamanuensis Helge Skirbekk ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi.

Frokostwebinaret ble arrangert av Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, v/ forskningsprosjektet NORCHER.

 

Se her for full visningsmodus.

Publisert 11. juni 2020 07:15 - Sist endret 11. sep. 2020 14:14