NORCHER-stipend til 3 masterstudenter

NORCHER lyste ut studentstipend i november 2019, tilgjengelig for studenter som tar master i helseøkonomi (EUHEM og HEPMA) ved UiO. 12 søkte innen fristen

– Studentstipend er en fin måte å aktivere studentene ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi i NORCHER. I tillegg får NORCHER bruke den kompetansen studentene har til å belyse viktige problemstillinger relevante for prosjektet, sier prosjektleder Oddvar Kaarbøe.

Følgende prosjektoppgaver ble valgt ut:

  • Veerle Louise Bun: Cost-efficiency and quality in the Norwegian hospital setting
  • Ida Charlotte Holmen: Pakkeforløp for utredning og behandling i PHV, barn og unge
  • Fawaz Tariq Chaudhry: Teleglaucoma Screening (early HTA)

 

 

Publisert 17. des. 2019 09:11 - Sist endret 11. sep. 2020 14:14