English version of this page

Optimale strategier for å forebygge livmorhalskreft

Prosjektet har som formål å informere hvordan man kan utarbeide strategier for forebygging av livmorhalskreft som reduserer sykdomsbyrden for alle sosiale grupper, samtidig som man sikrer at ressursene brukes effektivt og at det er en akseptabel balanse mellom fordeler og ulemper både innenfor og på tvers av forebyggingsprogram (dvs. vaksinasjon og screening).

(Mer informasjon om prosjektet finner du på engelsk prosjektside

Oppdagelsen av humant papillomavirus (HPV) som årsak til livmorhalskreft har ført til at nye metoder har blitt utviklet, herunder HPV-baserte metoder for screening og HPV-vaksine.

Det er tre kunnskapshull som utpeker seg når det gjelder forebygging av livmorhalskreft:

1) Hvordan man skal utarbeide et HPV-vaksinasjonsprogram for å fremskynde forebyggende effekt av vaksinen,

2) Hvordan man skal utarbeide screeninganbefalinger for HPV-vaksinerte og uvaksinerte kvinner som vil ha ulik risiko for å utvikle livmorhalskreft, og

3) hvordan man integrerer vaksinasjon og screening som forebyggingsprogram.

Prosjektet vil gjennomføre en rekke analyser som baserer seg på komplekse matematiske modeller. Arbeidet vil gjennomføres i tett samarbeid med kliniske eksperter og beslutningstakere, og ha sterkt fokus på implementering og kommunikasjon av resultatene​.

 

 

 

 

Emneord: Livmorhalskreft, livmorhalsscreening, HPV
Publisert 26. feb. 2020 09:26 - Sist endret 26. aug. 2022 12:07

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere