English version of this page

Organisasjonsendring ved norske sykehus (avsluttet)

Siden forrige århundre har mer enn 60 norske sykehus blitt redusert til 21 helseforetak. I samme tidsperiode har det vært hyppige endringer i organisasjonen internt i sykehusene. I dette prosjektet følger vi disse endringene og undersøker hva som påvirker dem, samt hvordan de på sin side påvirker viktige utfallsvariabler som kvalitet og effektivitet.

Prosjektets hovedside er på engelsk

 

Publisert 6. mai 2011 15:40 - Sist endret 17. feb. 2020 10:28

Kontakt

Prosjektleder:


Lars Erik Kjekshus
l.e.kjekshus@medisin.uio.no