English version of this page

Betydningen av organisasjonsendringer og skiftarbeid for sykefraværet til Norske sykehusansatte

I dette prosjektet vil vi fokusere på flere faktorer på arbeidsplassen som er forventet å påvirke de ansattes helse og sykefravær.

Sliten lege

Illustrasjonsbilde: colourbox

Det er i dag høyt og voksende behov for arbeidskraft i helse og sosialsektoren. Samtidig har sektoren Norges høyeste sykefravær. For å møte dagens og fremtidens krav til arbeidskraft er det viktig å ta utfordringene med sykefravær på alvor og ivareta de ansatte på en god måte.

I dette prosjektet vil vi fokusere på flere faktorer på arbeidsplassen som er forventet å påvirke de ansattes helse og sykefravær. Vi ønsker å se på interne strukturelle organisasjonsendringer, som sammenslåing av avdelinger, og vi ønsker å se på arbeidstid og skiftløsninger

Vi vil undersøke i hvilken grad disse faktorene ser ut til å påvirke sykefraværet til de ansatte. Videre ønsker vi å undersøke hvordan slike faktorer kan ha en innvirkning på sykefraværet og hvem som er mest sårbare ved å også inkludere de ansattes opplevelser av arbeidsmiljøet (f.eks. de ansattes opplevelse av kontroll, trivsels, krav).

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 26. sep. 2014 14:32 - Sist endret 17. feb. 2020 10:28