Deltakere i Postoperativ smertebehandling av barn

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Anja Hetland Smeland Student a.h.smeland@medisin.uio.no
Tone Rustøen Professor II +47 22859229 tone.rustoen@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Alison Twycross, London South Bank University (co- supervisor)
  • Stefan Lundeberg, Astrid Lindgren Children's Hospital, Stockholm
  • Hanne Reinertsen, HiOA
  • Lill Nybro, OUS
  • Torgunn Næss, OUS
  • Eva Carlsen, OUS