Deltakere i Postoperative pasientoverføringer: kartlegging av kvalitet og sikkerhet

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Johan Ræder Professor II +47 92249669 (mob) johan.rader@medisin.uio.no
Tone Rustøen Professor II +47 22859229 tone.rustoen@medisin.uio.no
Elizabeth Reine

Andre deltakere

  • Professor Karina Aase, University of Stavanger (co-supervisor)