Deltakere i Evaluering av usikker evidens i persontilpasset medisin – PRECISE

Andre deltakere

  • Morten Aaserud, Legemiddelverket
  • Torbjørn Wisløff, Folkehelseinstituttet
  • Martin Henriksson, Linköping University
  • Lina Gruneau, Linköping University
  • Mattias Ekstedt, Linköping University
  • Peter Lundberg, Linköping University
  • Mark Strong, University of Sheffield
  • Karl Claxton, University of York
  • Nicky Welton, University of Bristol