Kristi Brinkmann Lenander

Bilde av Kristi Brinkmann Lenander
English version of this page
Telefon +47 22844611
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Arbeidsområder

  • Avdelingsstøtte:

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap

  • Bindeledd mellom avdelingen og de sentrale funksjoner i instituttadministrasjonen
  • Møter, arrangementer, konferanser - bred erfaring med digital gjennomføring
  • Informasjon/forskningsformidling og rekruttering til arrangementer: internt på UiO, eksterne nettverk og allmennheten
  • Mottak av besøkende og gjesteforskere
  • Kontorer, areal og HMS
  • Administrativt ansvar EuHEA 2020/2021 seminar series og EuHEA 2022
  • Administrativt ansvar i NORCHER - Norsk senter for helsetjenesteforskning

Administrativ koordinator, studier:

HADM4601V - Ledelse i primærhelsetjenesten

HADM4602V - Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten

HADM4603V - Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten

HADM4604V - Finansiering og organisering i primærhelsetjenesten

HELSELEDERSKOLEN (Legeforeningen)

HADM4610V - Ledelse og innovasjon i helsetjenesten

Faget KLoK (profesjonsstudiet i medisin)

 

 

Emneord: Avdelingsstøtte, Lederstøtte, Forskerstøtte MED
Publisert 3. mai 2017 12:52 - Sist endret 8. feb. 2021 11:59