Astri Letnes Janson

Bilde av Astri Letnes Janson
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Nedre Ullevål 9 Stjerneblokka 0850 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Jeg er spesielt interessert i forskning knyttet til elektroniske hjelpemidler og deres betydning for å forenkle eller forbedre hverdagen for sykepleiere, pasienter/brukere og pårørende. Jeg er også interessert i tverrfaglighet og tverrfaglige samarbeid. Jeg jobber med pårørendestøtte for pårørende til personer med demens i SUCCESS-prosjektet, et tverrfaglig prosjekt for praksisveiledning og er tilknyttet UiO:eColab.

Bakgrunn

Mastergrad i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo (2016-2018) Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo (2016-2017) Traineesykepleier, Haukeland universitetssykehus (2015-2016) Sykepleier, Høgskolen i Gjøvik (2012-2015).

Publikasjoner

  • Moen, Anne; Janson, Astri Letnes & Farsjø, Caroline (2019). Eldre og ernæring, I: Dagrun Engeset; Liv Elin Torheim & Nina Cecilie Øverby (red.),  Samfunnsernæring.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030630.  6.4.  s 81 - 84

Se alle arbeider i Cristin

  • Janson, Astri Letnes (2019). CAPABLE - innbyggerstyrt digital helseinformasjon.
  • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2019). Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations.
  • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2019). Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations. Linköping Electronic Conference Proceedings.  ISSN 1650-3686.  161, s 181- 181
  • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Hurlen, Petter (2019). CAPABLE: Empowering Citizens to Active Use of their Health Information.
  • May Britt, Haug & Janson, Astri Letnes (2019, 25. mars). En ny helseapp er under utvikling. [Radio].  Radio Z - Spor 2.
  • Janson, Astri Letnes & Hurlen, Petter (2018). Capable: Empowering Citizens to Active Use of their Health Information.
  • Janson, Astri Letnes; Rosvold, Elin Olaug; Lunde, Lene & Moen, Anne (2018). MOOC -Styrke veiledningskompetanse i primærhelsetjenesten-.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. juni 2018 08:32 - Sist endret 25. juni 2018 09:30