Astri Letnes Janson

Bilde av Astri Letnes Janson
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg er spesielt interessert i forskning knyttet til elektroniske hjelpemidler og deres betydning for å forenkle eller forbedre hverdagen for sykepleiere, pasienter/brukere og pårørende. Jeg er også interessert i tverrfaglighet og tverrfaglige samarbeid. Jeg jobber med pårørendestøtte for pårørende til personer med demens i SUCCESS-prosjektet, et tverrfaglig prosjekt for praksisveiledning og er tilknyttet UiO:eColab.

Bakgrunn

Mastergrad i sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo (2016-2018) Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo (2016-2017) Traineesykepleier, Haukeland universitetssykehus (2015-2016) Sykepleier, Høgskolen i Gjøvik (2012-2015).

Publikasjoner

 • Fuglerud, Kristin Skeide; Schulz, Trenton Wade; Janson, Astri Letnes & Moen, Anne (2020). Co-creating persona scenarios with diverse users enriching inclusive design. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 12188, s. 48–59. doi: 10.1007/978-3-030-49282-3_4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Farsjø Aure, Caroline (2020). Introducing a nutritional app in supervised residences for independent living: Experiences of individuals with intellectual disabilities and their caregivers. JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities. ISSN 1360-2322. doi: 10.1111/jar.12784. Fulltekst i vitenarkiv
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2020). Design of the capable health empowerment tool: Citizens' needs and expectations. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 270, s. 926–930. doi: 10.3233/SHTI200297. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moen, Anne; Janson, Astri Letnes & Farsjø, Caroline (2019). Eldre og ernæring. I Engeset, Dagrun; Torheim, Liv Elin & Øverby, Nina Cecilie (Red.), Samfunnsernæring. Universitetsforlaget. ISSN 9788215030630. s. 81–84.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Janson, Astri Letnes; Opheim, Randi & Hellesø, Ragnhild (2021). Kliniske masterutdanninger for sykepleiere. Kompetanseheving for primærhelsetjenesten?
 • Janson, Astri Letnes & Hurlen, Petter (2021). Pasienten ute av bildet? Erfaringer fra innovasjonsprosjektet CAPABLE.
 • Janson, Astri Letnes & Hurlen, Petter (2020). Mine data - også?
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Lunde, Lene (2020). En avatar som brobygger: fra forskningsfunn til pårørendestøtte.
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2019). Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN 1650-3686. 161, s. 181–181.
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Hurlen, Petter (2019). CAPABLE: Empowering Citizens to Active Use of their Health Information .
 • Janson, Astri Letnes; Moen, Anne & Fuglerud, Kristin Skeide (2019). Design of the CAPABLE Prototype: Preliminary Results of Citizen Expectations.
 • Janson, Astri Letnes (2019). CAPABLE - innbyggerstyrt digital helseinformasjon.
 • May Britt, Haug & Janson, Astri Letnes (2019). En ny helseapp er under utvikling. [Radio]. Radio Z - Spor 2.
 • Janson, Astri Letnes & Hurlen, Petter (2018). Capable: Empowering Citizens to Active Use of their Health Information.
 • Janson, Astri Letnes; Rosvold, Elin Olaug; Lunde, Lene & Moen, Anne (2018). MOOC -Styrke veiledningskompetanse i primærhelsetjenesten-.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. juni 2018 08:32 - Sist endret 25. juni 2018 09:30