Vinod Kumar Mishra

Bilde av Vinod Kumar Mishra
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Pasientforløp/sykehuskostnader/ Kostnad per pasient
 • Sykehus sammenslåing produktivitet/effektivitet
 • Interne ressurs styring

Undervisning

Bakgrunn

 • Operasjonssykepleier
 • Master grad i Helseadm.
 • Dr Phil

Verv

 • Seniorrådgiver dir.stab Oslo Universitetssykehus

Publikasjoner

 • Andresen, Brith; Mishra, Vinod Kumar; Lewandowska, Milena; Andersen, Jack Gunnar; Andersen, Marit Helen & Lindberg, Harald L [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). In-hospital cost comparison between percutaneous pulmonary valve implantation and surgery. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1010-7940. 51(4), s. 747–753. doi: 10.1093/ejcts/ezw378. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schive, Simen Walberg; Foss, Aksel; Sahraoui, Afaf; Kloster-Jensen, Kristine; Hafsahl, Geir & Kvalheim, Gunnar [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cost and clinical outcome of islet transplantation in Norway 2010-2015. Clinical Transplantation. ISSN 0902-0063. 31:e12871(1), s. 1–8. doi: 10.1111/ctr.12871.
 • Mishra, Vinod Kumar; Fiane, Arnt E; Winsnes, Benny Adam; Geiran, Odd; Sørensen, Gro & Hagen, Terje P. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cardiac Replacement Therapies: Outcomes and Costs for Heart Transplantation versus Circulatory Assist. Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 51(1), s. 1–7. doi: 10.1080/14017431.2016.1196826.
 • Dahle, Gry; Rein, Kjell Arne; Fiane, Arnt E; Fosse, Erik; Kushi, Ishtiaq & Hagen, Terje P. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Innovative technology-transcatheter aortic valve implantation: Cost and reimbursement issues. Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 46(6), s. 345–352. doi: 10.3109/14017431.2012.724177.
 • Mishra, Vinod Kumar; Fiane, Arnt E; Geiran, Odd; Sørensen, Gro; Khushi, Ishtiaq & Hagen, Terje P. (2012). Hospital costs fell as numbers of LVADs were increasing: experiences from Oslo University Hospital. Journal of Cardiothoracic Surgery. ISSN 1749-8090. Aug(27). doi: 10.1186/1749-8090-7-76.
 • Mishra, Vinod Kumar; Geiran, Odd; Fiane, Arnt E; Sørensen, Gro; Andresen, Sølvi & Olsen, Ellen Kristin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Costs and reimbursement gaps following implementation of 3rd generation Left Ventricular Assist Devices. The Journal of Heart and Lung Transplantation. ISSN 1053-2498. 29(1), s. 72–78. doi: 10.1016/j.healun.2009.06.029.
 • Mishra, Vinod Kumar; Svennevig, Jan Ludvig; Bugge, Jan Frederik; Andresen, Sølvi; Mathisen, Agnete & Karlsen, Harald [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Cost of extracorporeal membrane oxygenation: evidence from Rikshospitalet University Hospital, Oslo, Norway. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. ISSN 1010-7940. 37(2), s. 339–342. doi: 10.1016/j.ejcts.2009.06.059.
 • Mishra, Vinod Kumar; Geiran, Odd; Krohg-Sørensen, Kirsten & Andresen, S (2008). Thoracic aortic aneurysm repair. Direct hospital cost and Diagnosis Related Group reimbursement. Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 42, s. 77–84. doi: 10.1080/14017430701716814.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnelv, Gudrun Maria Waaler; Fretland, Åsmund Avdem; Edwin, Bjørn; Kristiansen, Ronny; Engvik, Linda & Mishra, Vinod Kumar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). COST-EFFECTIVENESS OF REPLACING OPEN LIVER RESECTION WITH LAPAROSCOPIC LIVER RESECTION FOR PATIENTS WITH COLORECTAL LIVER METASTASES. ANALYSES PERFORMED ALONGSIDE A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL: THE OSLO-COMET STUDY.
 • Mishra, Vinod Kumar; Brinch, Lorentz; Ernst, Peter; Lønset, May Kristin; Tangen, Jon Magnus & Wikelund, Jenny [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2009). Kostnadsstudie av høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved fire norske sentra. Helseøkonomisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-201-8. 2009(1).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 15. apr. 2014 12:20

Forskergrupper