Vinod Kumar Mishra

Bilde av Vinod Kumar Mishra
English version of this page
Telefon +47 23071176
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Pasientforløp/sykehuskostnader/ Kostnad per pasient
  • Sykehus sammenslåing produktivitet/effektivitet
  • Interne ressurs styring

Undervisning

Bakgrunn

  • Operasjonssykepleier
  • Master grad i Helseadm.
  • Dr Phil

Verv

  • Seniorrådgiver dir.stab Oslo Universitetssykehus
Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 15. apr. 2014 12:20