Serviceerklæring fra Helsam-IT

Serviceerklæringen gjelder for ansatte og gjester ved Helsam.

Helsam-IT tilbyr følgende tjenester: 

  • Støtte til utstyr som eies av UiO:
  • Støtte til bruk av operativsystem (Windows), standardprogramvare, standard AV-utstyr og sentrale tjenester. Med sentrale tjenester menes brukernavninternettilgangutskrifte-post og kalenderlagring på hjemme- og fellesområder og eksternt skrivebord/fjerninnlogging
  • Standard UiO-oppsett på standardutstyr fra Helsams lager
  • Hjelp til installasjon av annen programvare som er i utstrakt bruk ved Helsam. Behov for mer spesialisert programvare vil bli vurdert opp mot tilbudet på sentrale servere framfor å få programvaren installert på egen maskin
  • Råd ved anskaffelse av programvaredatautstyr og periferiutstyr (f. eks. skannere, minnepinner og webkamera) samt standard AV-utstyr
  • Hjelp til bruk av hjemmekontor

Helsam-IT har som mål å prioritere akutte behov
og å behandle alle brukerstøttehenvendelser så raskt
som mulig, og maksimalt innen 8 dager. 

 

For å nå dette målet, forutsettes det at: 

Kontakt

Lokal IT-støtte

Publisert 11. mai 2011 14:37 - Sist endret 25. feb. 2021 15:32