English version of this page

Mikrovæskeplattform

Denne plattformen utvikler en standardisert mikrofluidikkplattform for dyrking av organoider i et "organ-på-en-chip" format.

Vi utvikler en ”organ on a chip” mikrovæske-plattform standard som tillater integrering av service moduler, spesialiserte organoid moduler og monitorsystem. Plattformen vil bli formatert for robotisert håndtering og monitorering.

Forskningsgrupper som bidrar:

Publisert 18. sep. 2017 13:26 - Sist endret 26. mars 2018 13:35