English version of this page

Etikk

I dette programmet utvikler senteret metodologi for å validere kvalitativ usikkerhet av biologiske data og etiske retningslinjer for bruk av "organ on a chip" teknologi.

Vi vil arbeide med et metodologisk rammeverk for å studere ”kvalitativ usikkerhet”, etiske problemstillinger av human/in silico-hybrider, og med etiske og juridiske problemstillinger som omhandler pasientsamtykke og involvering av pasienter i personalisert ”organ on a chip”-teknologi.

Forskergruppe

Publisert 18. sep. 2017 13:34 - Sist endret 26. mars 2018 13:40