English version of this page

Organoider

Denne plattformen utvikler standardiserte iPS-deriverte organoider og tilpasser dem til mikrofluidikkplattformen

Vi utvikler standardiserte og funksjonelt validerte organotypiske strukturer, med egenskaper fra organene som modelleres. Organoidene stammer fra human induserte pluripotente stamceller ved rettet differensiering til funksjonelle enheter av organet. Organoidene dyrkes i mikrovæske moduler som tillater enkel håndtering og modulære kombinasjoner på ”organ on a chip” plattformen. Vårt hovedfokus er på lever-, islet- og  adipocyttorganoider.

Forskergrupper som bidrar:

Publisert 18. sep. 2017 13:30 - Sist endret 26. mars 2018 13:37