Demenstilfeller kan reduseres

Akutt forvirring er veldig vanlig hos eldre som legges inn på sykehus. Det viser seg å kunne være langt alvorligere enn tidligere antatt.

Eldre kvinne med hodet i hånda

Illustrasjon: Colourbox

— Før trodde vi at akutt forvirring alltid gikk over når pasienten var blitt frisk, men mye tyder på at dette ikke er tilfellet, sier Farrukh Abbas Chaudhry, professor ved UiO og leder for forskningsprosjektet Molekylære mekanismer ved delirium og demens

Forskningsgruppen skal undersøke om det finnes en sammenheng mellom akutt forvirring og demens.

— Til tross for at konsekvensene kan være alvorlige, har det vært forsket lite på årsakene til delirium og på sammenhengen mellom delirium og demens, forteller Chaudhry.

Les hele saken på forskning.no

Kontakt

Farrukh Abbas Chaudhry

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Publisert 8. juli 2016 14:22 - Sist endret 4. mai 2021 13:11