Pusten din er kroppens egen førstehjelp

Din egen pust kan hindre alvorlige blødninger i å få verre konsekvenser.

Ambulanse

Illustrasjon: Colourbox

Brått og uventet

Du faller ned fra stigen som står lent mot treet du ville beskjære og kjenner en sterk smerte på venstre side av brystet. Du blir liggende en stund før noen kommer deg til unnsetning. Ambulansen henter deg, og du får hjelp raskt på sykehuset.

Under en akutt operasjon overtar legene din pustefunksjon, stopper en stor blødning og du får blodoverføring. Denne gangen gikk det bra. Det du kanskje ikke vet er hvor viktig det var at du pustet selv den første tiden. Det kan også ha vært grunnen til at legene ventet med å overta din pustefunksjon til du var på operasjonsstua.

Du kjenner hjertet ditt

Hjertet pumper blodet rundt i kroppen. Men den gjør ikke jobben alene. Det er et fantastisk samspill mellom pusten og sirkulasjonen som vi kaller den respiratoriske sirkulasjonspumpen, eller bare respirasjonspumpen.

Når du trekker inn luft, lager mellomgulvet lavere trykk i brysthulen, og luften strømmer ned i lungene. Samtidig forplanter det lave trykket seg til de store årene i brysthulen, slik at blod suges inn på høyre side av hjertet. Jo mer hjertet fylles, jo mer pumper det ut i kroppen. Respirasjonspumpen hjelper altså til med å sirkulere blodet. Dette har vi nettopp vist er viktig ved blødning. 

Det er viktig å være klar over denne effekten på sirkulasjonen fra din egen pust. Spesielt er vi leger oppmerksomme på dette når vi må overta din pustefunksjon under en operasjon for å stoppe en blødning.

Simulert blødning

I denne studien estimerte vi for første gang hvilken effekt akkurat dette samspillet mellom pust og sirkulasjon har. Vi undersøkte 31 friske personer som vi påførte en simulert blødning gjennom å putte underkroppen i et undertrykkskammer. Vi koblet ut respirasjonspumpen ved å påføre et overtrykk gjennom en pustemaske. Dette likner på pustestøtte som gis ved operasjon. Forsøkspersonene var våkne og uten medisiner under hele forsøket.

Under en blødning vil hjertet pumpe ut mindre blod. Vi fant at hvis du puster selv under en blødning, kan reduksjonen i blodmengden som hjertet pumper ut, bli delvis kompensert. På denne måten bidrar respirasjonspumpen som din egen førstehjelp. Den sørger for at sirkulasjonen din ikke kollapser. 

Hos friske forsøkspersoner som fikk redusert sitt sentrale blodvolum, ble blodmengden ut av hjertet redusert med 16 ml per hjerteslag (18%) ved intakt respirasjonspumpe mot 23 ml (26%) uten respirasjonspumpe. Det vil si at pusten din kompenserer nesten 30% av blodtapets virkning på blodmengden ut av hjertet.

Legene passer derfor på at de overtar din pustefunksjon bare når det er nødvendig. Slik kan du beholde den gunstige effekten av kroppens respirasjonspumpe så lenge som mulig.

Av Maria Skytioti, Maja Elstad
Publisert 6. nov. 2018 13:52 - Sist endret 6. nov. 2018 14:22