Disputas: Peder Ås

Peder Ås ved Adferdsfag, institutt for medisnske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden : Aids i Botswana

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Georg Børresen.

Publisert 15. feb. 2007 17:24 - Sist endret 21. feb. 2014 14:50