2005

Tidligere

Tid og sted: 9. sep. 2005 10:15, Grønt auditorium, Rikshospitalet, Oslo

Cand.scient. Per Ivar Høvring ved INSTITUTT FOR MEDISINSKE BASALFAG vil forsvare sin avhandling for graden : The Thyrotropin-Releasing Hormone Receptor: Structural and functional aspects

Tid og sted: 1. sep. 2005 10:15, Den gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47, Oslo

Cand.scient. Linda Granlund ved INSTITUTT FOR MEDISINSKE BASALFAG vil forsvare sin avhandling for graden : Conjugated linoleic acids & lipid accumulation - Possible mechanisms underlying the inhibitory effect of trans10, cis12 conjugated linoleic acid on lipid accumulation in adipocytes

Tid og sted: 14. juni 2005 09:15, Aud 13 iMB

Peder Ås ved Adferdsfag, institutt for medisnske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden : Aids i Botswana