Disputas: Jo Kristian Utvik

Cand.scient. Jo Kristian Utvik ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): ”Protein interactions at the glutamate synapse”

Bedømmelseskomité

Docent ph.d. Jonas Broman, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet, Sverige
Ph.d. Lars Christian Rønn, NeuroSearch AS, Ballerup, Danmark
Professor dr.med. Finn P. Reinholt, Institutt for patologi, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cand.scient. Jo Kristian Utvik har avdekket nye prinsipper for proteinsamspill i hjernesynapser.
Hjernen består av milliarder av nevroner. Alle disse nevronene kommuniserer seg imellom på en presis måte ved hjelp av spesielle kontaktpunkter kalt synapser. Synapsene er spesialisert for effektiv overføring av informasjon. De fleste hjernesynapsene bruker glutamat som signalmolekyl. En karakteristisk egenskap ved hjernesynapser er at de kan forandre effektiviteten sin. Dette mener man er en viktig mekanisme for læring og hukommelse. Ved noen sykdommer som for eksempel hjerneslag frigjøres det mer glutamat enn vanlig, noe som kan føre til celledød og hjerneskade. Det er derfor viktig å få bedre innsikt i de funksjonelle egenskapene til hjernesynapser.
I avhandlingen „Protein interactions at the glutamate synapse“ har cand.scient. Jo Kristian Utvik og hans medarbeidere studert samspillet mellom forskjellige typer glutamatreseptorer og mellom glutamatreseptorer og andre synapseproteiner. Arbeidet har gitt ny innsikt i hvordan glutamatsynapsene er bygget opp og hvordan deres funksjon er regulert. Studiene har også avdekket nye prinsipper for signalformidling i synapsene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 26. jan. 2007 12:06 - Sist endret 21. feb. 2014 14:51