Disputas: Liv M. I. Austenaa

Cand.scient. Liv M. I. Austenaa ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Nuclear factor-kB and retinoic acid receptors in systemic inflammation: modulation by retinoids and phytochemicals

Bedømmelseskomité

Professor Allan Sirsjö, Centrum för livsvetenskap i Örebro
Professor Guro Valen, Avd. for fysiologi, Universitetet i Oslo
Forsker Finn-Eirik Johansen, Avd. for patologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Jan Øivind Moskaug, Avd. for biokjemi, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Rune Blomhoff, Avd. for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

Effekt av plante-ekstrakter, ulike fytokjemikalier og vitamin A på inflammatoriske prosesser. Studier gjort i transgene lysende mus.

I denne avhandlingen har vi vist at en rekke plante-ekstrakter og fytokjemikalier hemmer den inflammatoriske responsen. Det har lenge vært kjent at kost rik på plantematvarer beskytter mot en rekke livsstils-relaterte sykdommer som hjerte- og karsykdom, diabetes og kreft, hvor inflammatoriske prosesser spiller en sentral rolle. Funnene i denne avhandlingen underbygger dette, og viser mulige mekanismer for hvordan plantestoffer påvirker biologiske prosesser. Dette åpner for muligheten av å undersøke videre hvordan ulike matplanter påvirker inflammatoriske prosesser i humane forsøk, og utforske videre deres forebyggende og mulige terapeutiske potensial.
For å undersøke disse prosessene har vi tatt i bruk transgene mus som inneholder luciferase genet. Luciferase genet uttrykkes når den inflammatoriske reaksjonen er i gang, og jo sterkere inflammasjonsprosessen er, jo mer luciferase blir laget. Luciferase er et enzym som oksiderer luciferin, og i den prosessen frigis det fotoner. Aktiviteten til luciferase, som da er et mål på inflammasjon, måles ved å injisere luciferin i musen og deretter måle utslipp av fotoner fra musen ved hjelp av et sensitivt kamera. Videre i denne avhandlingen har vi også sett på hvordan inflammatoriske prosesser påvirkes av A vitamin. Hos mus som ble holdt på en A vitamin fattig kost ”lyste” mer enn mus holdt på normal kost. Altså hadde de en økning i basal inflammasjon uten å være syke. Dette kan være med på å forklare en del av symptomene på A vitamin mangel, blant annet forstyrrelser i immun responsen. Videre har vi vist at A vitamin konsentrasjonen går opp ved simulering av en bakteriell infeksjon i mus. Samtidig gikk mengden av ett av de viktigste enzymene for degradering av A vitamin, CYP26A1, ned. Nedregulering av CYP26A1 kan være en viktig mekanisme for å opprettholde vitamin A nivået i ulike organer ved en infeksjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Knut Tore Stokke

Publisert 22. nov. 2007 08:04 - Sist endret 22. nov. 2007 08:27