Disputas: Tone Bryn

Cand.pharm. Tone Bryn ved Bioteknologisenteret vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cyclic AMP-mediated regulation of immune functions through Protein Kinase A type I and Epac in mononuclear leukocytes.

Bedømmelseskomité

Professor Kalle Saksela, Department of Virology, University of Helsinki, Finland
Professor Bjørn Tore Gjertsen, Hematologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen
Professor Borghild Roald, Patologisk-anatomisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Oslo

Leder av disputas:  Professor Vidar Hansson, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Kjetil Taskèn

Sammendrag

Tone Bryn har studert hvordan en signalvei påvirker immunforsvaret til friske personer og HIV pasienter.
Dagens behandling av HIV har ført til en dramatisk reduksjon av HIV-relatert sykelighet og dødelighet, men den utrydder ikke viruset hos pasientene og må derfor være livslang. I sin avhandling ”Cyclic AMP-mediated regulation of immune functions through Protein Kinase A type I and Epac in mononuclear leukocytes” har Tone Bryn og hennes medarbeidere studert hvordan et signalstoff inne i cellene (cAMP) regulerer immunfunksjonen til hvite blodlegemer (T celler) og monocytter.
Monocytter spiller en viktig rolle i immunforsvaret blant annet ved å dirigerer de første responsene kroppen har på infeksjon. Tone Bryn og medarbeidere har vist at når monocytter blir utsatt for bakterieprodukter fører det ikke bare til oppstart av T celle responser, men også til at monocyttene modulerer immunfunksjonen til T celler og forhinder for sterke responser. Videre rapporterer avhandlingen den første kartleggingen av hvordan signalstoffet cAMP regulerer immunresponser via flere forskjellige signalveier. cAMP signalveiene er overaktivert hos HIV-infiserte pasienter og bidrar til immunsvikten hos disse pasientene. I reagensglasset ser det ut til at immunforsvaret til HIV pasienter kan bedres med et lite molekyl som blokkerer cAMP signaleffekten. I tillegg er det vist at behandling av HIV-infiserte pasienter med cyclooxygenase 2-hemmere bedret immunlogiske responser på T celler fra disse pasientene. Målsetningen er, om mulig, å komme fram til en behandling som stimulerer immunsystemet, og som kan brukes av HIV pasienter i tillegg til dagens behandling av HIV slik at immunforsvaret bedres og kroppen klarer å kvitte seg helt med HIV-viruset.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 15. feb. 2007 08:30 - Sist endret 10. sep. 2007 13:43