Disputas: Sedegheh Gharagozlian

Cand.scient. Sedegheh Gharagozlian ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Extracellular matrix changes in diabetes

Bedømmelseskomité

Professor Thrina Loennechen, Institutt for farmasi, Medisinsk fakultet, Universitetet i Tromsø
Forsker Kirsten Holven, Lipidklinikken, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF
Professor Kåre I. Birkeland, Endokrinologisk klinikk, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Klinisk ernæringsfysiolog Sedegheh Gharagozlian har funnet at personer med diabetes type 1 har forhøyede nivåer i blodet av enzymer som bryter ned bindevev (Matriks metalloproteinase =MMP).

Ved diabetes finner man økt risiko for senkomplikasjoner bl.a. i nyrer. Protein i urin er en alvorlig komplikasjon ved diabetes og tyder på endringer i nyrene som i verste fall kan resultere i nyretransplantasjon. For å behandle disse pasientene tidlig er det viktig med tidlig og god diagnostikk.

I sin avhandling ”Extracellular matrix changes in diabetes” har Sedegheh Gharagozlian og hennes medarbeidere vist endringer i MMP nivåene i blodprøver og celler fra blodkar ved diabetes. Det ble også påvist endringer i nivået av proteoglykaner som er en viktig del av bindevev.

Endringer i bindevev i nyrer og blodkar kan bidra til senkomplikasjoner ved diabetes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 26. jan. 2007 12:06 - Sist endret 10. sep. 2007 15:04