Disputas: Thomas E. Gundersen

Cand.scient. Thomas E. Gundersen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Development of ultrasensitive chromatographic tools for high-throughput analysis of retinoids in biological samples

Bedømmelseskomité

  • Professor Arun B. Barua, Department of Biochemistry, Biophysics And Molecular Biology, Iowa State University
  • Professor Knut Einar Rasmussen, Avd. for farmasøytisk kjemi, Universitetet i Oslo
  • Professor Bjørn Christophersen, Institutt for klinisk biokjemi, Rikshospitalet

Leder av disputas:  Professor Gunnar Nicolaysen, Institutt for medisinske basalfag

Veileder:  Professor Rune Blomhoff, Avd. for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

Nye ultrasensitive metoder for ”high-throughput” analyser av vitamin A

Vitamin A spiller en viktig rolle for dyr og menneskers helse og utvikling. For mye eller for lite av vitamin A vil føre til alvorlige sykdomstilstander. Vitamin A mangel er et nasjonalt helseproblem i 118 land, spesielt i Afrika og Sørøst Asia. Globalt regner man med at 100-140 millioner barn er vitamin A fattige og at mer enn 1 mill av disse dør hvert år.

I sin avhandling ”Development of ultrasensitive chromatographic tools for high-throughput analysis of retinoids in biological samples” har cand.scient. Thomas E. Gundersen og medarbeidere utviklet metoder for måling av vitamin A lignende stoffer i biologiske prøver fra mennesker og dyr. Måling av retinoider er regnet som spesielt vanskelig. De nye metodene som er utviklet er mer følsomme, nøyaktigere, mer stabile og raskere enn tidligere metoder. Metodene vil således være viktige verktøy for klinisk praksis og biologiske forskningsprosjekter som studerer vitamin A’s funksjon. Metodene har i arbeidet blitt anvendt til å studere vitamin A sin rolle under tidlig fosterutvikling hos mus og kylling og har avdekket flere forhold som tidligere ikke var kjent.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Knut Tore Stokke

Publisert 13. sep. 2007 12:45 - Sist endret 25. sep. 2007 13:38