Disputas: Birgitte Lygren

Cand.scient. Birgitte Lygren ved Institutt for medisinske basalfag og Bioteknologisenteret i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Delineation of PKA type I and type II mediated effects by displacement of distinct AKAP-PKA complexes

Bedømmelseskomité

Dr. Dario Diviani, Département de Pharmacologie et de Toxicologie, Université de Lausanne, Sveits
Professor Aurora Martinez, Institutt for biomedisin, Det medisinske fakultetet, Universitetet i Bergen
Professor Torill Berg, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Tore Jahnsen, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Kjetil Taskén, Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Signalstoffet cAMP er involvert i regulering av sentrale cellulære prosesser via cAMP-avhengig protein kinaser (PKA). PKA ankerproteiner (AKAP proteiner) er meget viktig for å opprettholde spesifisitet i intracellulære cAMP/PKA signalveier. Ankerproteiner sørger for nøyaktig PKA fosforylering av substrater på rett sted til riktig tid.

I sin avhandling ”Delineation of PKA type I and type II mediated effects by displacement of distinct AKAP-PKA complexes” har Birgitte Lygren og medarbeidere designet peptider som spesifikt bryter bindingen mellom ulike PKA former og ankerproteiner. Bruk av disse peptidene har hatt betydning for forståelse av hvordan PKA regulerer ulike cellulære prosesser som immunfunksjon, hormonelle responser via steroidhormoner og hjertefunksjon, og peptidene er allerede tatt i bruk av en rekke andre forskningsgrupper som vertøy for å forstå funksjon til nye signalkomplekser. Bryting av bindingen mellom PKA og forankringsproteiner i hvite blodlegemer (T celler) påvirker immunfunksjonen.

Lygren og medarbeidere har vist at et av peptidene de har designet kan forandre lokaliseringen av PKA og dermed oppheve den hemmende effekten av cAMP/PKA. På denne måten kan immunsystemet stimuleres, noe som er interessant ved cAMP mediert immunsvikt som man ser ved HIV infeksjon og i enkelte kreftformer. Videre rapporterer avhandlingen at forankring av PKA er essensielt for regulering av steroidproduksjon i binyrebarkceller. Ved å bryte bindingen av PKA til ankerproteiner i steroidproduserende celler blir cAMP signaleffekten blokkert og produksjon av hormonet progesterone reduseres.

Lygren har også studert rollen av ankerproteiner i hjerte. Lygren og medarbeidere har identifisert et nytt ankerprotein i hjertet og viser at dette proteinet deltar i et kompleks som regulerer hjerterytmen. Fjernes dette proteinet i hjerteceller hindres adrenerg regulering av Ca2+ og dermed beskyttes hjertet mot adrenalin, noe som kan være av interesse ved post-infarkt hjertesvikt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 8. juni 2007 15:41 - Sist endret 10. sep. 2007 15:10