Disputas: Monica Gausdal Tingbø

Cand.scient. Monica Gausdal Tingbø ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Proteoglycans in fish muscle

Bedømmelseskomité

Professor Turid Rustad, Institutt for bioteknologi, NTNU, Trondheim
Professor Tor Gjøen, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo
Professor Finn P Reinholt, Institutt for patologi, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Christian A. Drevon, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bindevevets sammensetning i fisk kan ha betydning for kvalitetsproblemer tilknyttet fiskeri- og oppdrettsnæring. Filétspalting, eller revner og spalter i fiskekjøttet, er et velkjent problem for oppdrettsindustrien, og fører ofte til nedklassifisering av råvaren. Dette gir lavere pris og store økonomiske tap for næringen. Noen fiskeslag, som for eksempel torsk, er mer utsatt for filétspalting enn andre. Proteoglykaner er bindevevsmolekyler med unike egenskaper. Blant annet påvirker de mekanisk styrke, vekst og nedbrytning av bindevevet, I avhandlingen ”Proteoglycans in fish muscle” ble det rapportert at bindevevet hos fiskearter med ulik tilbøyelighet for filétspalting har ulik sammensetning, noe som kan ha betydning for filétkvalitet. Liknende forskjeller er fra før funnet i storfekjøtt med ulike mørhetsegenskaper. I tillegg ble det i avhandlingen rapportert om store individuelle forskjeller i torskens evne til å regulere blodsukker etter fóring med ulike nivåer av stivelse. Torsk fóret mye stivelse viste dessuten endringer i bindevevets sammensetning av proteoglykaner sammenliknet med torsk fóret med lavere stivelsesinnhold. Dette indikerer at fórets sammensetning kan være av stor betydning for filétkvalitet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Olav Skaali.

Publisert 26. apr. 2007 10:23 - Sist endret 10. sep. 2007 15:12