Disputas: Inger Lise Bogen

cand.pharm. Inger Lise Bogen ved Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Synapsin-dependent regulation of presynaptic organization and functions in the mammalian central nervous system

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Fabio Benfenati, Department of Experimental Medicine, University of Genova, Italia.
2. opponent: Professor Farrukh A. Chaudhry, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Hege Staaland Christensen, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Jon Storm-Mathisen, Avdeling for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Ivar Walaas, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

Synapsin-proteiners betydning for utvikling og funksjon av nerveceller i sentralnervesystemet.

Farmasøyt og forsker Inger Lise Bogen har i avhandlingen “Synapsin-dependent regulation of presynaptic organization and functions in the mammalian central nervous system” studert utvikling og funksjon til en familie proteiner kalt synapsiner. Til tross for at synapsin-proteinene har blitt studert i over 35 år er deres eksakte funksjoner i nerveterminalen ennå ikke fullstendig kartlagt. Synapsin-proteiner befinner seg i nerveceller, bundet til blærene som lagrer signalstoffer som sendes mellom nervecellene, og er tidligere vist å være viktige for normal utvikling av nerveceller og for signaloverføringen i hjernen. Mangel på synapsin-proteiner har blitt assosiert med nevrologiske sykdommer som epilepsi og schizofreni, men de underliggende mekanismene er foreløpig ukjente.

I arbeidet med å undersøke betydningen av synapsin-proteiner i sentralnervesystemet ble det benyttet transgene mus hvor genene som koder for synapsin I og II var fjernet. Avhandlingen viser at fravær av disse synapsin-proteinene fører til redusert antall signalstoff-fylte blærer i enkelte typer nerveceller, samt nedsatt produksjon og nivå av de viktige signalstoffene glutamat og GABA i hjernen. Dette hadde negativ innvirkning på enkelte nervecellers evne til å sende signaler til hverandre, spesielt ved høy hjerneaktivitet. Studier av hjernens utvikling viste at konsekvensene av mangel på synapsin I og II ble synlige først 10 dager etter fødsel. Avhandlingen bekrefter at synapsin-proteiner er viktige for normal utvikling av sentralnervesystemet, og gir ny kunnskap om synapsin-proteinenes rolle for lagring, syntese og frigjøring av signalstoffer. Dette er viktig informasjon i arbeidet med å forstå sammenhengen mellom synapsin-mangel og utvikling av nevrologiske sykdommer som epilepsi og schizofreni.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 9. apr. 2008 09:54 - Sist endret 9. apr. 2008 09:59