Disputas: Gabor Czibik

Cand.med. Gabor Czibik ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mending the broken heart; the emerging concept of remote genetic cardioprotection by hypoxia-inducible factor 1 alpha

Bedømmelseskomité

Professor dr.med. Kirsti Ytrehus, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø
Professor dr.scient. Kristian Gundersen, Insitutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo
Professor dr.med. Finn Olav Levy, Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Karin Toska, Fysiologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Reparasjon av det knuste hjertet: Genterapi i skjelettmuskel ved bruk av hypoksi-induserbar faktor 1 alfa.
Lege og forsker Gabor Czibik og hans kolleger har utviklet en ny behandlingsmåte for hjerter med infarkt. Ved å gi genet som koder for den beskyttende faktoren hypoksi-induserbar faktor 1 alfa i skjellettmuskulatur, kan man redusere celledød i hjertet. Iskemisk hjertesykdom (redusert blodforsyning til hjertemuskelen på grunn av åreforkalkning) er den viktigste årsak til sykelighet og dødelighet i vår del av verden. Det klassiske symptomet er brystsmerter, som kan utvikles til hjerteinfarkt. Selv om den rutinemessige kliniske behandlingen av dette har kommet langt, er det fortsatt pasienter som har behov for økt beskyttelse av hjertet av ulike årsaker.
Da Czibik og medarbeidere utviklet sine metoder, var det basert på at å levere gener til hjerter direkte er vanskelig siden hjertet ligger beskyttet inni brystkassen, og at iskemisk hjertesykdom er en langvarig sykdom som beskrevet i doktorgraden Mending the broken heart; the emerging concept of remote genetic cardioprotection by hypoxia-inducible factor 1 alpha. Czibik har levert DNA som koder for hypoksi-induserbar faktor 1 alfa (HIF) til skjelettmuskulatur, som er lett tilgjengelig. Hypotesen var at dette ville føre til produksjon av faktorer som ble frisatt til blodstrømmen, og kunne virke andre steder. Czibik viste i ulike hjerteinfarktmodeller at leveranse av gener i skjelettmuskulatur beskyttet hjerter ved både å bedre deres pumpeevne, og ved at antall døde celler blir mindre. Dette var tydelig på både kort og lang sikt. Han fant det leverte genet sterkt uttrykt i selve muskelen, men ingen andre steder i kroppen. Han kunne identifisere noen av de faktorene som hans leverte gen regulerte oppregulert i blodstrømmen, og har i studier av celler vist at disse er beskyttende. Metoden som vist hittil gir en god beskyttelse i eksperimentelle modeller. Konseptet kan videreføres i fremtidige studier for overføring til kliniske situasjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 28. nov. 2008 16:30 - Sist endret 28. nov. 2008 16:46