Disputas: Aleksander Talgøy Holten

Cand.med. Aleksander Talgøy Holten ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Synthesis, release and uptake of transmitter amino acids at central nervous synapses

Bedømmelseskomité

Professor Eric Hanse, Avdeling for fysiologi, Gøteborg Universite
Professor Ragnhild Paulsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Forsker dr.med. Øivind Hvalby, Avdeling for fysiologi, IMB, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Guro Valen, Avdeling for fysiologi, IMB, Universitetet i Oslo

Veileder:  Vidar Gundersen, Avdeling for anatomi, IMB, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ny viten om signalmolekyler i hjernen

Aleksander Talgøy Holten har studert dannelsen og frigjøringen av signalmolekyler fra nerveceller i hjernen, samt hvordan de frigjorte signalmolekylene tas opp. Nervecellene kommuniserer med signalmolekyler. Denne kommunikasjonen danner basis for all tenking. Signalmolekylene i hjernen kan enten stimulere eller hemme nabocellene. Holten og medarbeidere legger i denne avhandlingen fram data som bekrefter at aminosyren aspartat er et stimulerende signalmolekyl.
Aspartat frigjøres fra både stimulerende og hemmende nerveender og regulerer sannsynligvis signaloverføringen ved disse kontaktpunktene. Det er trolig at aspartatfrigjøring kan fremkalle læring ved å styrke kommunikasjonen mellom naboceller.
Stimulerende signalmolekyler er livsnødvendige for at hjernen skal fungere. Men i for høye konsentrasjoner utenfor cellene kan de være giftige og føre til celledød. Derfor finnes det egne transportører som pumper de stimulerende signalmolekylene inn i cellene. Holten og medarbeidere har vist at også andre transportsystemer, som primært transporterer råstoffer for cellestoffskiftet, deltar. Disse er antagelig særlig viktig for å hindre celledød i sykelige tilstander som hjerneinfarkt og epilepsi.
De frigjorte signalmolekylene kan tas opp av nervecellenes naboceller. Der omdannes de til aminosyren glutamin. Glutamin føres så tilbake til nervecellene og omdannes tilbake til signalmolekyler. Holten og medarbeidere har vist at både de stimulerende signalmolekylene aspartat og glutamat, samt det hemmende signalmolekylet GABA dannes fra glutamin via enzymet fosfataktivert glutaminase. Signalmolekylene deltar altså i en resirkulering, der de frigjorte signalmolekylene føres tilbake til nervecellene via glutamin.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 21. nov. 2008 09:09 - Sist endret 21. nov. 2008 09:17