Disputas: Monica Jenstad

Cand.scient. Monica Jenstad ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Glutamate, GABA and glutamine in synaptic and paracrine signalling

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Jan Albrecht, Department of Neurotoxicology, Polish Academy of Sciences, Warsawa, Polen.
2. opponent: Professor Arne Schousboe, Department of Pharmacology, The Danish University of Pharmaceutical Sciences, København.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Ragnhild Paulsen, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Jan Øyvind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Universitetet i Oslo.

Veileder:  Professor Farrukh A. Chaudhry, Anatomisk avdeling og Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Cand.scient. Monica Jenstad har i samarbeid med forskningsgruppen til professor Farrukh Chaudhry avdekket ny kunnskap om hvordan glutamat og GABA, de to viktigste signalstoffene i hjernen, dannes og frigjøres.
Nerveceller pakker signalstoff i små blærer. Under hjerneaktivitet, slik som læring og hukommelse, frigjør blærene sitt innhold og stimulerer eller hemmer aktiviteten til nærliggende celler. Man tror at hovedparten av frigjort glutamat dannes fra glutamin, en aminosyre som blir overført til nervecellen fra omkringliggende støtteceller. Glutamat kan omdannes til GABA, og glutamin kan derfor også være viktig for produksjonen av GABA.
Spesialiserte proteiner som uttrykkes i celle- og blæremembraner transporterer glutamin inn i nerveceller og glutamat og GABA inn i blærer.
Monica Jenstad har karakterisert flere slike transportproteiner og vist deres funksjonelle betydning, både i hjerne og i bukspyttkjertelen hvor glutamat og GABA også fungerer som signalstoff.
I sin avhandling Glutamate, GABA and glutamine in synaptic and paracrine signalling har Monica Jenstad vist at glutamat og GABA kan frigjøres fra en og samme nervecelle, men at signalstoffene er oppkonsentrert i ulike blærer. Disse oppsiktsvekkende resultatene tilsier at en og samme nervecelle kan skille ut ulike signalstoff ved ulike tilstander. I tillegg har hun demonstrert betydning av en glutamintransportør for glutamatdannelse i nerveceller, og vist at hemming av denne transportøren har direkte virkning på signalformidlingen. Det samme proteinet er, sammen med et lignende protein, av betydning for signalstoffdannelse i bukspyttkjertelen og dermed involvert i reguleringen av insulinutskillelse.
Alt i alt har Monica Jenstad avdekket viktig ny kunnskap som belyser mekanismene som regulerer nervecelleaktivitet i hjernen og insulinfrigjøring i bukspyttkjertelen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Siri Fjeld.

Publisert 5. aug. 2008 15:12 - Sist endret 7. aug. 2008 09:04