Disputas: Anette Karlsen

Cand.scient. Anette Karlsen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): In vivo effects of dietary phytochemicals

Bedømmelseskomité

Professor Francisco Javier Romero, Dept. Physiology, Pharmacology & Toxicology, Universidad CEU-Cardenal Herrera, Valencia, Spania
Førsteamanuensis Bente Evy Halvorsen, Inst. for indremedisinsk forskning, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo
Professor Dag Steinar Thelle, Avd. for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Jan Øivind Moskaug, Avd. for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Rune Blomhoff, Avd. for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

In vivo effekter av matvarer rike på fytokjemikalier med antioksidantegenskaper
Kromatografisk bestemmelse av antioksidanter, og utredning av potensielle sykdomsbeskyttende effekter av matvarer rike på fytokjemikalier med antioksidantegenskaper

Dette doktorgradsarbeidet er todelt. Vi har utviklet sensitive, spesifikke og nøyaktige analytiske metoder for bestemmelse av antioksidanter i biologisk materiale. Disse metodene har vært anvendt i eksperimentelle modeller i forsøksdyr og hos mennesker.

Deretter har vi undersøkt effekten av ulike matvarer rike på fytokjemikalier med antioksidantegenskaper på markører for sykdom i forsøk med mennesker. Vi har funnet at enkelte antioksidant- rike matvarer kan dempe betennelsesreaksjoner hos friske individer, og hos personer som er i risikogruppen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Kroniske betennelsesreaksjoner er antatt å være en medvirkende årsak til utvikling av en rekke kroniske sykdommer. Videre fant vi at en kombinasjon av ulike antioksidant-rike matvarer øker blodcellenes evne til å reparere skadet DNA. Skadet DNA er antatt å være en viktig faktor som bidrar til utvikling av kreft.

Disse funnene antyder at antioksidant-rike matvarer kan ha en beskyttende effekt i forhold til utvikling av kroniske sykdommer, samt at disse matvarene kan ha terapeutisk verdi i behandling av sykdom i forbindelse med betennelsesreaksjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Knut Tore Stokke.

Publisert 28. jan. 2008 11:25 - Sist endret 28. jan. 2008 11:29