Disputas: Trond Methi

Cand.pharm. Trond Methi ved Institutt for medisinske basalfag og Bioteknologisenteret vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Positive and negative regulation of T cell responses by Lck-dependent signaling pathways

Bedømmelseskomité

Investigator Klaus Okkenhaug, The Babraham Institute, Cambridge
Forsker Ole Morten Seternes, Institutt for medisinsk biologi,
Professor Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Bjørn S. Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Kjetil Taskén, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Positiv og negativ regulering av T-celleresponser gjennom Lck-avhengige mekanismer

T-celler regulerer kroppens forsvar mot kreftceller og invaderende mikroorganismer. Aktivering av T-celler skjer ved at T-cellereseptoren (TCR) reagerer på fremmede antigener, hvilket er prosesserte fragmenter av bakterier, virus eller kreftceller. På innsiden av T-cellene finner vi proteinet Lck, som spiller en viktig rolle i signaloverføringen fra stimulering av TCR til igangsettelse av et cytokinproduserende maskineri. Cytokiner er små kommunikasjonsmolekyler som utskilles og forteller andre celler i kroppens forsvarssystem hva de skal gjøre for å bekjempe en infeksjon. Hvis feil oppstår i T-cellenes respons kan kroppen bli mer mottagelig for sykdom (immunsvikt), eller det motsatte: immunforsvaret reagerer for kraftig på ufarlige stimuli eller kroppens egne celler (utvikling av allergi eller autoimmunitet). Immunsvikt oppstår ved HIV-infeksjon hvor nettopp T-cellene angripes, mens diabetes og reumatiod artritt er eksempler på autoimmunes sykdommer.

Ved hjelp av siRNA-teknologi har stipendiat Trond Methi fjernet Lck fra T-cellene. Slik knockdown av Lck resulterer i en paradoksal hyperaktiv T-cellerespons, ikke nedsatt som forventet. Han har undersøkt denne fenotypen nærmere biokjemisk, og kartlagt en alternativ mekanisme for aktivering av T-celler. Et kompleks bestående av Grb2-SOS1 rekrutteres til TCR, og medfører langvarig aktivering av cellene. Hans data peker på en viktig rolle for Lck som både postiv og negativ regulator av T-cellesignalering. Alternativ og paradoksal hyperaktivering kan spille en rolle i utviklingen av autoimmune sykdommer og kreft, hvor nettopp ulike former for feil i T-cellesignalering er av betydning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Knut Tore Stokke.

Publisert 11. mars 2008 09:38 - Sist endret 11. mars 2008 11:24