Disputas: Nina Cecilie Øverby

cand.scient. Nina Cecilie Øverby ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Dietary intake, meal pattern and physical activity in children and adolescents with type 1 diabetes

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Inga Thorsdottir, Landspitali University Hospital, Reykjavik, Island.
2. opponent: Professor Margaretha Haugen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Magne Thoresen, Avdeling for statistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Førsteamanuensis Kirsten B. Holven, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag

Veileder:  Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

Ernæringsfysiolog og forsker Nina C Øverby har funnet at barn og unge med type 1 diabetes i Norge har et for høyt inntak av mettet fett og for lavt inntak av frukt og grønnsaker samtidig som mange for sjelden er fysisk aktive, alle faktorer som på sikt kan være skadelig med tanke på utvikling av hjerte og karsykdommer.

Diabetikere har en økt risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom sammenlignet med den generelle befolkningen. Et sunt kosthold kan forebygge hjerte- og karsykdom, derfor er det ekstra viktig for denne gruppen å følge de anbefalinger som er for sunne helsevaner. I 2004 og 2005 gjennomførte Institutt for medisinske basalfag (UiO) og Studiegruppe for barnediabetes (Ullevål universitetssykehus) en kostholdsundersøkelse blant norske barn og unge med type 1 diabetes (alder 3-19 år). I aldersgruppen 9-10 år og 12-13 år hadde man mulighet til å sammenligne kostholdsdata med friske norske barn i samme alder.

I sin avhandling ”Dietary intake, meal pattern and physical activity in children and adolescents with type 1 diabetes” viser forsker Nina C Øverby og medarbeidere at barn og unge med type 1 diabetes har et høyere inntak av fett og mettet fett enn friske kontroller. De har også et høyere inntak av mettet fett enn hva som er anbefalt, mens inntaket av frukt og grønnsaker er lavere enn hva som er anbefalt. En god blodsukkerregulering er viktig for å forebygge utviklingen av hjerte- og karsykdom blant personer med type 1 diabetes. I sin avhandling viser forskeren at inntak av fiber og regelmessig måltidsstruktur er de kostfaktorene som er viktigst for blodsukkerreguleringen. Generelt hadde diabetikerne et mer regelmessig måltidsmønster enn barn og unge uten diabetes. Fysisk aktivitet ble også beskrevet i denne gruppen og 54 % av barna nådde ikke opp i anbefalingen om å være aktiv 60 min/dag. Videre var det 43 % som så på TV mer enn 2 timer per dag.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 15. mai 2008 09:16 - Sist endret 19. mai 2008 12:03