Disputas: Amrit Kaur Sakhi

Cand.scient. Amrit Kaur Sakhi ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Low molecular weight plasma antioxidants in healthy individuals and head and neck squamous cell carcinoma patients

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Mohammad Azam Mansoor, Institutt for naturvitenskapelige fag, Universitetet i Agder, Kristiansand.
2. opponent: Førsteamanuensis Anne Cathrine Staff, Kvinne-barndivisjonen, Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Bjørn Christophersen, Institutt for klinisk biokjemi, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Svein Olav Kolset.

Veileder:  Professor Rune Blomhoff, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag.

Sammendrag

Cand.scient. Amrit Kaur Sakhi har i sin doktorgrad sett på en mulig sammenheng mellom nivået av antioksidanter i blod og overlevelsesprosent hos øre-nese-hals kreftpasienter.
Øre-nese-hals kreft er den sjuende mest vanlige krefttype på verdens basis og selv om behandlingsmetodene er blitt bedre, har overlevelsesprosenten vært rundt 50 %.
I sin avhandling Low molecular weight plasma antioxidants in healthy individuals and head and neck squamous cell carcinoma patients har Sakhi sett at øre-nese-hals kreftpasienter har lavere nivåer av antioksidanter sammenlignet med friske individer. I tillegg har pasienter med høyt nivå av karotenoider (en type antioksidanter som finnes i frukt og grønnsaker) både før og etter avsluttet strålebehandling bedre overlevelse enn de som har lave nivåer. Strålebehandling øker oksidativt stress i pasienter og de pasientene som har høyest økning i oksidativt stress under behandlingen har bedre overlevelse. Disse resultatene viser at det kan være gunstig å øke antioksidantnivået i øre-nese-hals kreftpasienter før og etter avsluttet strålebehandling. Derimot kan det være uheldig å øke pasientenes antioksidantnivå mens de får strålebehandling siden antioksidantene kan motvirke behandlingseffekten av stråling ved å dempe oksidativt stress.
Vi konkluderer derfor med at optimalisering av antioksidantstatus i øre-nese-hals kreftpasienter er viktig for å forbedre deres overlevelse og bør studeres nærmere. Den siste rapporten fra World Cancer Research Fund har også vist at høyt inntak av frukt og grønt sannsynligvis minker risiko for å utvike denne krefttypen. Det er også viktig at forbedring av antioksidantstatus skjer ved å øke inntaket av frukt og grønt og ikke via antioksidanttilskudd, siden andre studier har vist ingen eller negative effekter av tilskudd.
Sakhi´s arbeid har også vist at kaffe etterfulgt av frukt og bær er hovedkilder til antioksidanter i det norske kostholdet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 3. juni 2008 09:59 - Sist endret 4. juni 2008 13:42