Disputas: Helge Skirbekk

Cand.polit. Helge Skirbekk ved Avdeling for atferdsfag, Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The patient’s trust. Theoretical analyses of trust and a qualitative study in general practice consultations

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Olli Lagerspetz, Åbo Akademi, Finland.
2. opponent: Seniorforsker Sissel Steihaug, SINTEF Helse, Oslo.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Ole Trond Berg, Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Reidun Førde, Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo.

Veileder:  Professor Arnstein Finset, Avdeling for atferdsfag, Institutt for medisinske basalfag

Sammendrag

Hvorfor stoler pasienter på legen sin? Flere undersøkelser viser at de fleste pasienter både er fornøyde med og stoler på sin fastlege. Helge Skirbekk undersøker i sin doktorgradsavhandling bakgrunnen for dette tillitsforholdet. Normalt tar pasientene det for gitt at de kan stole på legen, skriver han, men ved nærmere undersøkelse er det likevel tre ting pasientene legger vekt på for å oppleve tillitsforholdet som åpent og godt.

Det første er at legen følger opp de kroppslige problemene som er grunnen til at pasienten oppsøker lege. Det andre er at pasienten opplever å ha nok tid til å kunne fortelle om sine plager og hvordan dette påvirker hverdagen. Det siste er at pasienten har en følelse av å bli tatt på alvor som menneske.

Skirbekks undersøkelse viser at pasientene opplever tillitsforholdet som mer åpent hvis legen viser forståelse for deres situasjon og hjelper dem med å mestre daglige utfordringer. Pasientenes ønsker om et åpent tillitsforhold blir viktigere jo mer uklare og langvarige lidelser pasientene har. Hvis legen utelukkende diskuterer symptombeskrivelser kan samtalen lett kjennes lukket. Uten et åpent tillitsforhold hvor pasientene føler at de blir tatt på alvor, vil pasientene iblant unngå å dele viktig informasjon om sykdomsbildet med legen. Dette vil kunne gå ut over behandlingen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 29. mai 2008 11:20 - Sist endret 3. juni 2008 11:27