Disputas: Sheraz Yaqub

Cand.med. Sheraz Yaqub ved Bioteknologisenteret vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Prostaglandin mediated immune modulation

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Steven Dubinett, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, David Geffen School of Medicine, UCLA, Los Angeles, USA.
2. opponent: Dr. Petra Hoffmann, Abteilung Hämatologie und Internistische Onkologie, Universität Regensburg, Tyskland.
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Gustav Gaudernack, Avdeling for immunologi, Fakultetsdivisjon Det norske radiumhospital, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas:  Professor Tore Jahnsen.

Veileder:  Professor Kjetil Taskén, Bioteknologisenteret.

Sammendrag

Lege og forsker Sheraz Yaqub har kartlagt nye mekanismer for hvordan immunforsvaret regulerer bekjempelsen av kreft og alvorlige infeksjoner. Immunforsvaret har utviklet mange metoder for å beskytte kroppen mot sykdomsfremkallende agens. Samtidig er det viktig at immunforsvaret gjenkjenner kroppens egne celler for å unngå vevsskade og autoimmunitet. Regulatoriske T celler (Treg) er en undergruppe av T lymfocytter som hemmer andre immunceller og fører til toleranse. Det finnes to hovedtyper av Treg; de naturlig forekommende Treg som modnes i thymus og beskytter mot autoimmunitet, og adaptive Treg som utvikles i perifert blod og vev ved visse tilstander.
I sin avhandling ”Prostaglandin mediated immune modulation” viser Sheraz Yaqub og medarbeidere at adaptive Treg utvikles fra normale T celler ved langvarig stimulering og at Treg uttrykker enzymet COX-2 og skiller ut PGE2. PGE2 er kjent å indusere signalmolekylet cAMP i målceller og virker immunhemmende. Videre har de studert betydningen av PGE2 og Treg ved tykktarmskreft, og vist at pasienter med tykktarmskreft har økte nivåer av PGE2 i blodet og at immunresponsen mot tumoren kan økes ved å fjerne Treg eller behandle blodceller med COX-hemmer.
Alvorlig blodforgiftning (sepsis) kan føre til immunsvikt som forverrer pasientens tilstand og er en viktig årsak til død. Yaqub har vist at stimulering av blod med bakterieproduktet LPS fører til aktivering av monocytter, som videre uttrykker COX-2 og hemmer T celler ved utskillelse av PGE2. Behandling av blodet med COX-2 hemmere forbedret immunresponsen. Resultatene fra avhandlingen viser at signalveien COX-2 – PGE2 – cAMP fører til induksjon av Treg slik at både direkte hemming av immunforsvaret via PGE2 samt hemming via Treg kan delvis forklare manglende effekt av kreftvaksiner og immunsvikten som observeres hos enkelte pasienter med sepsis. Modulering av immunresponsen ved å påvirke Treg kan ha betydning for flere sykdomsgrupper og har potensiale for fremtidig terapi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Sigrid Bergseng.

Publisert 5. juni 2008 11:13 - Sist endret 9. juni 2008 10:55