Disputas: Jacob Ngai

Cand.pharm. Jacob Ngai ved Bioteknologisenteret vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Heterotrimeric G-proteins in the regulation of TCR-signaling pathways

Bedømmelseskomité

Professor Tomas Mustelin, Burnham Institute for Medical Research, California, USA
Professor Hege Thoresen, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo
Professor Bjørn Steen Skålhegg, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Geir Tjønnfjord, Medisinsk avdeling, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Kjetil Taskén, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo

Sammendrag

G-proteiner i reguleringen av immunceller

Forsker og farmasøyt Jacob Ngai har kartlagt betydningen av proteinet Gαq i immunceller. Dette proteinet har hittil ikke hatt en kjent rolle i immunregulering, men nye data tyder på at dette signalmolekylet kan være av betydning i regulering av immunresponsen som er viktig ved kreft og infeksjoner.

Immunsystemet er en viktig del av kroppens forsvar mot bakterier, virus og kreftceller. T-celler er viktige regulatorer av kroppens immunrespons. Aktiveringen av T-celler skjer ved at en reseptor på cellens overflate reagerer med fremmede fragmenter (antigener) fra bakterier, virus eller kreftceller. Reseptoren sender et signal inn i cellen som aktiverer cellen og starter produksjonen av cytokiner, immunregulerende signalstoffer. Signalet fra reseptoren består av mange ulike komponenter som gir mulighet til å regulere T-celleresponsen på flere nivåer. Korrekt regulering av T-celleresponsen er viktig for at kroppens immunforsvar skal reagere adekvat ved infeksjoner, men ikke reagere mot ufarlige antigener som ved allergi, eller kroppens egne antigener som ved autoimmunitet. For lav immunrespons, eller immunsvikt, representer den andre enden av skalaen hvor det ikke er noen immunrespons mot antigener fra skadelige patogener.

I sin avhandling Heterotrimeric G-proteins in the regulation of TCR-signaling pathways viser Jacob Ngai og hans medarbeidere at Gαq har en regulatorisk rolle i signalveien til T-cellen som skyldes en direkte interaksjon med kinasen Lck. Ngai har videre kartlagt denne interaksjonen og bestemt regionen i Gαq som interagerer med Lck. Mutasjoner i denne regionen påvirker både interaksjonen og aktiveringsgraden til Lck. Gαq i regulering av T-cellens signalveier representerer en ny mekanisme i T-cellesignalering som kan være av betydning i utvikling av autoimmune sykdommer, immunsvikt og kreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 4. juni 2009 14:33 - Sist endret 4. juni 2009 14:40