Disputas: Marie Rogne

Cand.scient. Marie Rogne ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Regulation of PP1 and Nucleic Acid binding by AKAP149 and PNUTS

Bedømmelseskomité

Associate Professor Manuela Zaccolo, Division of Biochemistry and Molecular Biology, University of Glasgow, Scotland, UK
Forsker, ph.d. Knut Martin Torgersen, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo
Forsker, ph.d. Maria K. Dahle, Avdeling for anatomi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Philippe Collas, Avdeling for biokjemi, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Regulering av PP1 og Nuklein syre binding av AKAP149 og PNUTS
Det er estimert at 1 av 8,000 har en sykdom som konsekvens av induserte mutasjoner som påvirker mitokondrienes funksjon eller prosesser, og mitokondriell dysfunksjon blir implikert i en voksende mengde sykdommer. For eksempel kan feil i mitokondrienes fett syre oksidering føre til sykdommer som lever dysfunksjon og kardiomyopati, blant flere. Mitokondriene spiller også essensielle roller i naturlig aldring, virus infeksjon og forbrenning.

I dette doktorarbeidet viser vi at AKAP149, som er lokalisert i mitokondriene og binder flere proteiner kjent for å være viktig i signalkaskader, er viktig for at mitokondriene skal være plassert riktig i cellene. Videre at det en konservert del av AKAP149 - KH domenet er ansvarlig for om mitokondriene er fint distribuert i nettverk eller kollapser. Dette trolig ved at AKAP149 mister evnen til binde RNA på grunn av induserte mutasjoner i KH domenet. Det er kjent at kollaps av mitokondrie nettverket kan føre til neurdegenerative sykdommer som Alzheimer, Parkinson og ASL. Spørsmålet om mutasjoner i AKAP149 som fører til kollaps av mitokondrie nettverket har noen rolle i neurodegenerative sykdommer gjenstår per dags dato.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 16. mars 2009 13:49 - Sist endret 23. mars 2009 10:57