Disputas: Merethe Rokling-Andersen

Cand.pharm. Merethe Rokling-Andersen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Effects of nutrients and exercise on skeletal muscle and adipose tissue

Bedømmelseskomité

Principal Investigator Baukje De Roos, Aberdeen University
Dr.med. Kjetil Retterstøl, Statens Legemiddelverk
Professor Kristian F. Hanssen, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF, Aker

Leder av disputas:  Professor Morten Raastad, Avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Chrisitan A. Drevon, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Effekter av næringsstoffer og trening på skjelettmuskel og fettvev

Farmasøyt og forsker Merethe H. Rokling-Andersen har i sin avhandling ”Effects of nutrients and exercise on skeletal muscle and adipose tissue” studert effektene av marine omega-3 fettsyrer på humane skjelettmuskelceller, samt på genuttrykk og plasseringen av fettvev hos rotter.

Insulinresistens i skjelettmuskulatur er nært knyttet til utvikling av type 2-diabetes. I humane skjelettmuskelceller viser Rokling-Andersen og medarbeidere at omega-3-fettsyren eikosapentaensyre (EPA), som det finnes mye av i fet fisk og tran, økte opptaket og forbrenningen av glukose i cellene. Fett som lagres rundt de indre organer, såkalt visceralt fett, er forbundet med økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer, insulinresistens og type 2 diabetes. Rotter som ble fôret med marine omega-3-fettsyrer hadde mindre visceralt fett, men lik fettprosent som kontrollgruppen. Dette kan bidra til forståelsen av de gunstige helseeffektene av fiskefettsyrer.

Videre er det forsket på effektene av langvarige forbedringer i kost- og treningsvaner på konsentrasjonen i blodet av ulike hormoner som skilles ut fra fettvev. Adiponektin er et fettvevshormon som har en rekke gunstige virkninger i kroppen blant annet i forhold til insulinresistens, betennelse og åreforkalkning. Forbedringer i kost- og treningsvaner over ett år førte til opprettholdelse av adiponektinnivåer, mens det i kontrollgruppen ble observert en markant reduksjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 16. nov. 2009 11:03 - Sist endret 16. nov. 2009 11:13