Disputas: Tonje Holte Stea

Cand.agric. Tonje Holte Stea ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Changes in health risk profile after a 5-months dietary intervention focusing on increased intake of fruits, vegetables and whole grain bread among young male adults

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Inga Thorsdottir, Unit for Nutrition Research, Landspitali University Hospital, Reykavik
2. opponent: Professor Helle Margrete Meltzer, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Dag Steinar Thelle, Forskerlinjen medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Helga Refsum, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Wenche Frølich, Universitetet i Stavanger

Sammendrag

Changes in health risk profile after a 5-months dietary intervention focusing on increased intake of fruits, vegetables and whole grain bread among young male adults
Studier tyder på at høy konsentrasjon av total homocystein i plasma (p-tHcy) er en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Det er videre vist en invers assosiasjon mellom høyt inntak av B-vitaminer, B-vitamin status og konsentrasjon av p-tHcy. Unge menn anses som en målgruppe som er vanskelig å nå med helsefremmende tiltak. Tonje Holte Stea har i sin doktoravhandling studert de nevnte markører for hjerte- og karsykdom blant unge menn og eventuelle endringer i nivå av disse markørene etter en 5 måneders kostholdsintervensjon i det militære. Studien har brukt en kombinasjon av ulike strategier, inkludert kostholdsinformasjon og økt tilgjengelighet av grønnsaker, frukt og grovt brød, for å øke inntaket av disse matvarene og dermed øke inntaket av folat og kostfiber blant deltagerne. Totalt 750 rekrutter deltok i studien, som inkluderte en intervensjonsgruppe og en kontrollgruppe. Ved innrullering i det militære var det en høy prevalens av overvekt og fedme (34.8%), dårlig fysisk form og en høy konsentrasjon av homocystein (24.5% p-tHcy> 15 µmol/l) blant deltagerne. Intervensjonsstudien resulterte i en betydelig økning i samlet inntak av grønnsaker, frukt, bær og juice (+24%) og grovt brød (+29%) og en reduksjon i konsentrasjonen av p-tHcy (-10%) blant unge menn. Det ble videre demonstrert en sammenheng mellom økt konsentrasjon av serum folat og plasma cystein, redusert konsentrasjon av flavin mononukleotid (FMN) i plasma og redusert konsentrasjon av p-tHcy. Resultatene fra intervensjonen viste også en sammenheng mellom et økt inntak av folat fra brød og den påviste reduksjonen i p-tHcy konsentrasjon blant deltagerne i studien. Studien viser at kostholdsinformasjon og økt tilgjengelighet av frukt, grønnsaker og grovt brød effektivt økte inntaket av disse matvarene og reduserte konsentrasjonen av homocystein blant unge menn. I den pågående debatt om folatberikning av matvarer, viser denne studien alternative virkemidler for effektivt å øke inntaket av folat gjennom kosten.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 12. aug. 2009 10:32 - Sist endret 12. aug. 2009 10:40