Disputas: Anne Stuedal

Cand.med. Anne Stuedal ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The role of selected nutritional and hormonal factors on mammographic density, a breast cancer risk factor

Bedømmelseskomité

Dr. Ruth Warren, Department of Radiology, Addenbrooke`s Hospital, Cambridge
Professor Per Hall, Institutionen för medicinsk epideiologi och biostatistikk, Karolinska Institutet, Stockholm
Professor Haakon Meyer, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Dag Thelle, Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo

Veileder:  Giske Ursin, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Mammografitetthet, en risikofaktor for brystkreft, og sammenheng med utvalgte hormonelle og ernæringsmessige faktorer.
Mammografitetthet gjenspeiler den mengde brystvev som vises på et mammogram, og høy mammografitetthet øker risiko for brystkreft.Lege og stipendiat Anne Stuedal har i sin avhandling ’The role of selected nutritional and hormonal factors on mammographic density, a breast cancer risk factor’ studert sammenhenger mellom mammografitetthet hos norske kvinner og bl.annet hormonbruk i overgangsalder, nivåer av et plantehormon (enterolakton) og et fettvevshormon (leptin) i blod.
Brukere av kombinerte østrogen+progesteron preparater til kontinuerlig bruk hadde som forventet høyest tetthet blant hormonbrukerne, og det var ingen sikre tegn til lavere tetthet for lavdosepreparatet. Mammografitetthet økte med lengre tids bruk av hormoner, og mammografitetthet var fremdeles noe forhøyet i første år etter avsluttet hormonbruk. Plantehormoner har vært foreslått å kunne beskytte mot brystkreft, men studien støttet ikke dette da mammografitetthet heller tenderte til å øke svakt med høyere nivåer av enterolakton. Videre var fettvevshormonet leptin ikke forbundet med økt mammografitetthet, og resultatet støtter derfor ikke vår hypotese om at leptin kan være en medvirkende årsak til sammenhengen mellom overvekt og økt brystkreftrisiko hos kvinner etter overgangsalder.
Sammenhengen mellom mammografitetthet og brystkreftrisiko i forskjellige bryststørrelser ble studert i data fra en amerikansk brystkreft undersøkelse. Her tenderte mammografitetthet til å være mindre forbundet med brystkreft derom brystet var stort. Det finnes mulige biologiske årsaker til dette, men funnet demonstrerer i første omgang behov for mer nøyaktige (volumetriske) målinger av mammografitetthet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 6. jan. 2009 17:48 - Sist endret 6. jan. 2009 17:58