Disputas: Line Mari Flornes

Cand.scient. Line Mari Flornes ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Antigen Presenting cell Lectin-like receptor gene Complex, APLEC, regulates susceptibility to oil induced arthritis

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Rikard Holmdahl, Karolinska Institutet, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Shuo-Wang Qiao, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Gustav Gaudernack, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Per Ole Iversen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Prodekan forskning, professor Sigbjørn Fossum, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cand. scient Line Mari Flornes har vist at et genkompleks regulerer følsomhet for oljeindusert artritt i rotte. Det er også vist at gener i det tilsvarende genkomplekset i menneske er assosiert med leddgikt (Rheumatoid Artritt) i menneske.

Økt kunnskap om hvordan genene i genkomplekset reguleres og hvordan reseptorene de koder for fungerer vil føre til en større forståelse av hvordan visse typer leddgikt utvikles og gi et bedre grunnlag for å utvikle medisiner.

I sitt arbeid har Line Mari Flornes og medarbeidere beskrevet genkomplekset APLEC, i rotte, mus og menneske. Genkomplekset inneholder gener som koder for lektin-liknende reseptorer uttrykt på antigenpresenterende celler, en celletype som regulerer og modulerer en immunrespons. Ved hjelp av en eksperimentell modell har de har funnet kandidatgener innad i komplekset som mest sannsynlig styrer følsomhet for indusert artritt i rotte. Det er vist en kompleks regulering av disse genene og at de kan styre utviklingen av autoimmunitet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova.

Publisert 30. juli 2010 10:01 - Sist endret 30. juli 2010 10:47