Disputas: Christel Taranger Freberg

cand.scient. Christel Taranger Freberg ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Reprogramming somatic nuclei to a pluripotent state with cell-free extract

Bedømmelseskomité

Professor Martin Zenke, Universitätsklinikum Aachen, Tyskland
Professor Magnar Bjørås, CMBN, Universitetet i Oslo
Forsker, ph.d. Hilde Nilsen, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Jan Øivind Moskaug, IMB, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Phillippe Collas, IMB, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cellene våre kan omprogrammeres
Stamceller er unike celler som kan forvandle seg til alle kroppens celletyper som for eksempel hudceller, muskelceller, fettceller eller nerveceller. Men kan man gå motsatt vei? Kan man ta en hudcelle, omprogrammere den til å bli en stamcelle, og så bruke den til å lage en nervecelle i stedet?

Christel Taranger Freberg har i sin doktoravhandling Reprogramming somatic nuclei to a pluripotent state using cell-free extract omprogrammert celler fra nyrer til å bli stamcellelignende og deretter brukt disse nye cellene til å lage fett-, bein-, brusk- og nervelignende celler. Denne måten å skaffe stamceller på er nyttig i fremtidig behandling av sykdommer hvor kroppen slutter å lage enkelte celletyper selv. Det dreier seg i hovedsak om sykdommer hvor nødvendige celler i kroppen dør som ved Parkinson, Alzheimer og ALS, og ved reparasjon av hjertet etter infarkt eller bein etter brudd. Man kan altså omprogrammere celler som har fått sin endelige oppgave til stamceller for deretter å programmere dem til å bli den celletypen kroppen trenger. Først lages det hull i nyrecellenes cellemembran. Deretter bades nyrecellene i en suppe av moste celler som inneholder stamcelleinformasjon. Dette gir nyrecellene den informasjonen de trenger for å ligne stamceller. Etter en time plukkes cellene ut igjen og hullene tettes igjen. Så dyrkes cellene videre og begynner å oppføre seg som stamceller og lager proteiner som stamceller fra embryoer lager. Disse cellene blir så dyttet videre i retning av andre typer celler som kroppen skulle trenge.

Omprogrammering av celler vha ekstrakter er mer etisk akseptert enn metoder som bruker virus og befruktede egg til å lage stamceller fra differensierte celler.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 25. mai 2010 15:14 - Sist endret 25. mai 2010 15:53