Disputas: Inga-Britt Kjellevold Haugen

M.Phil. in Visual Science Inga-Britt Kjellevold Haugen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Current concepts of oculomotor control

Bedømmelseskomité

D.Phil. Jonathan Erichsen, Cardif School of Optometry and Visual Science, Cardiff University Wales
Professor Jan Bergmanson, Texas Eye Research and Technology Centre
Professor Per Brodal, Avdeling for anatomi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Paul Heggelund, Avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professsor Jan Richard Bruenech, Høgskolen i Buskerud

Sammendrag

Forsker Inga-Britt Kjellevold Haugen (MPhil) har utført anatomiske studier av øyets rotasjonsmuskler, sener og nerver fra ulike aldersgrupper. Resultatene har gitt økt forståelse for hvordan nervesystemet koordinerer øynenes bevegelser gjennom livets ulike faser og derved bedre innsikt i hvordan en rekke samsynsproblemer kan oppstå og potensielt behandles.
Øyemusklene har en meget spesiell strukturell og funksjonell organisering. Studiets vevs analyser viser at enkelte muskelfibere har en langt rikere motorisk og sensorisk nerveforsyning enn tidligere antatt. Dette gjør muskelfibrene i stand til å utføre svært finmotoriske og presise sammentrekninger samtidig som de har en potensiell evne til å gi tilbakemelding til hjernen om øyets bevegelser og posisjon. Slike egenskaper gir en unik kontroll av øyebevegelsene hvilket er spesielt viktig for å kunne utføre langvarige syns intensive oppgaver på nært hold.

Doktorgrads avhandling ”Current concepts of oculomotor control” påviser også store individuelle forskjeller i antallet av disse muskelfibrene, noe som kan være en medvirkende årsak til at vår evne til å lese eller f.eks. bruke PC varierer kraftig. Øyemusklene fra nyfødte viste dessuten en lavere konsentrasjon av de sensoriske nerveterminalene enn hos voksne, hvilket igjen indikerer at øyets kontrollmekanisme ikke er ferdig utviklet ved fødselen. Dette kan forklare hvorfor barn ikke har full kontroll på øyebevegelsene de første leveårene. Kontrollmekanismen vil også påvirkes i siste fase av livet da studiet påviste degenerative endringer som tap av muskelfibere og tilhørende motoriske nerveterminaler. Slike faktorer kan bidra til å forklare noen av de leseproblemer mange eldre opplever. Sist men ikke minst har studiet også klargjort funksjonen til øyemusklenes senefester og hvordan de spiller en langt større rolle for øyebevegelser og synskomfort enn tidligere antatt. Den kliniske verdien av denne avhandlingen ansees følgelig like verdifull som den viteskaplige.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 11. mars 2010 13:31 - Sist endret 11. mars 2010 14:05