Disputas: Andreas Wensaas Hvammen

Cand.pharm. Andreas Wensaas Hvammen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Nutrient regulation of energy metabolism in relation to obesity and type 2 diabetes

Bedømmelseskomité

1. opponent: Principle Investigator Cédrik Moro, INSERM, Instituit de Médicine Moléculaire, Toulouse
2. opponent: Professor Harald Osmundsen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Tore Jahnsen, Avdeling for biokjemi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas:  Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder:  Professor Christian A. Drevon, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Farmasøyt og stipendiat Andreas Wensaas Hvammen har siden 2004 forsket sammen med professor Christian A. Drevon ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Medisinske fakultet, og professor Arild C. Rustan ved Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo, på hvordan forskjellige fettstoffer kan bidra til utvikling av type 2 diabetes ved overvekt. Fettstoffskiftet i dyrkede skjelettmuskelfibre fra individer med type 2 diabetes viste redusert kapasitet til å forbrenne fett. Dette skyldes ofte økte fettlagre utenom de naturlige fettvevsdepotene, og kan bidra til redusert insulinfølsomhet i musklene. Dyrking av muskelfibre i nærvær av ulike fettsyrer, deriblant omega-3 fettsyren eikosapentaensyre (EPA) og den syntetiske fettsyreanalogen tetradecylthioacetic acid (TTA), påvirket avlesing av gener som er viktige i reguleringen av fettstoffskifte. Omega-3 fettsyren eikosapentaensyre (EPA) gjør muskelfibrene i stand til å øke forbrenningen av fettsyrer, og kan dermed forhindre noe av det lagrede fettets negative virkning på opptak av glukose. Den syntetiske fettsyreanalogen tetradecylthioacetic acid (TTA) økte forbrenningen av fettsyrer i muskel fra individer både med og uten type 2 diabetes, og kan bidra til å motvirke negative effekter av redusert fettforbrenning i diabetiske muskelfibre. Et lite tilskudd av TTA til forsøksrotter gitt en høyfett kost i 7 uker, reduserte vektøkningen med ca. 40 %, mye pga. en reduksjon i fettvevenes størrelser. TTA økte energiforbruket hos rottene, muligens ved å la leverens fettforbrenning gå på ”tomgang” slik at energien går tapt i form av varme.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Marianne Baksjøberg.

Publisert 25. feb. 2010 14:41 - Sist endret 25. feb. 2010 14:53